1992 Model 1098 Steinway & Sons Ebony Satin Studio

$18,900.00